Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych
WODBUD
JESTEŚMY WYKONAWCĄ:

działalność gospodarczą prowadzimy od 1989 r. w Pile
i wykonujemy zlecenia m.in. dla Urzędów Miast i Gmin:
Piła, Wysoka, Ujście, Trzcianka, Chodzież,
Jastrowie, Złotów, Szydłowo, Wałcz i innych
oraz
MWiK Piła, ZWiK Wałcz, MWiK Chodzież,
MZWiK Złotów, ZIK Trzcianka

WYKONUJEMY:

sieci wodociągowe, kanalizacje deszczowe,
kanalizacje sanitarne, oczszczalnie ścieków,
przepompownie, piaskowniki, separatory,
przewierty i przeciski
oraz odtworzenia nawierzchni asfaltowych dróg i chodników

NAPISZ DO NAS
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODBUD Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31 64-920 Piła tel. 67 212 36 68 biuro@wodbud.pila.pl NIP 764-21-97-769
NASZA KADRA Zatrudniamy ogółem średnio - 20 osoby, w tym kadrę nadzoru technicznego sprawuje personel inżynieryjno - techniczny posiadający niezbędne uprawnienia do kierowania i nadzoru w/w robotami o stażu średnio 20-letnim. Naszym pracownikom zapewniamy szkolenia, sprzęt oraz procedury umożliwiające wykonywanie pracy w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami oraz uwzględniający kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego.
NASZ POTENCJAŁ Potencjał ekonomiczno-techniczny stanowi własny sprzęt lekki oraz ciężki, w tym koparki o pojemności od 0,25 do 1,0 m3, koparko-ładowarki, spycharki, środki transportowe od 5 t do 15 t, sprzęt do odwodnienia wgłębnego, szalunki płytowe typ EXTRA-KT, zgrzewarki do rur PE oraz urządzenia do rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowych.
PEŁNA OBSŁUGA INWESTYCJI
WYKONUJEMY: